Gezondheidscentrum Lokeren vzw
     

Uitschrijven

Uitschrijven is noodzakelijk:

  • wanneer u verhuist buiten Lokeren
  • wanneer u kiest om over te stappen naar een andere huisarts of verpleegkundige

Een uitschrijving gebeurt aan het onthaal tijdens de openingsuren van het gezondheidscentrum.

Een uitschrijving is zéér belangrijk om terugbetaling te krijgen voor de consultaties bij de nieuwe huisarts of verpleegkundige.

Termijnen

U ondertekent een uitschrijvingsformulier. De uitschrijving geldt vanaf de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand van uitschrijving.

Voorbeeld: u ondertekent op 8 maart het uitschrijvingsformulier. Vanaf 1 mei kan u naar een andere huisarts of verpleegkundige gaan. Van 8 maart tot en met 30 april blijft u dus het Gezondheidscentrum Lokeren consulteren.

Géén uitschrijving betekent géén terugbetaling door uw ziekenfonds van consultaties bij andere zorgverstrekkers!

Niet meer tevreden?

U kan dit melden aan de onthaalmedewerker of een zorgverstrekker.
Een gesprek met inzet van alle partijen brengt vaak verheldering.

 

 

 

uitschrijven